Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
fastGEN ABL1 NGS Cancer Kit BioVendor

fastGEN ABL1 NGS Cancer Kit BioVendor

Numer katalogowy:RDNGS00011
Certyfikaty:RUO
Kompatybilność:Illumina MiniSeq, MiSeq, NovaSeq, NextSeq
Detekcja:Exon (4, 5, 6_a, 6_b, 7_a, 7_b, 8, 9, 10)

Zestaw BioVendor fastGEN ABL1 Cancer został stworzony w celu szybkiego przygotowania biblioteki sekwencjonowania niezbędnej do genotypowania fuzji genowej BCR::ABL1 przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS) na platformie Illumina®.

Genotypowanie przy użyciu zestawu fastGEN ABL1 Cancer umożliwia analizę mutacji w domenie kinazy genu fuzyjnego BCR::ABL1 (kodon 237–510). Materiałem wejściowym do przygotowania biblioteki sekwencjonowania jest cDNA zawierające gen fuzji BCR::ABL1.

Zestaw fastGEN ABL1 Cancer został opracowany do określenia statusu mutacji w domenie kinazy genu fuzyjnego  BCR::ABL1 przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Najpierw krótkie amplicony są uzyskiwane poprzez pojedynczą reakcję PCR z hybrydowymi starterami z oznaczeniami, w której amplifikowane są sekwencje o długości do 287 par zasad. Następnie następuje sekwencjonowanie o wysokim pokryciu. Użycie krótkich ampliconów zwiększa amplifikowalność DNA i wydajność diagnostyczną. Master Mixy są dostarczane w gotowej do użycia formie, co zmniejsza całkowity czas i ryzyko błędu.

Cechy zestawu:

  1. Materiałem wejściowym do analizy fastGEN jest cDNA.
  2. Całkowity czas przygotowania jest krótszy niż 5 godzin, w tym mniej niż 60 minut czasu praktycznego.
  3. Technologia opiera się na preamplifikacji genu fuzji BCR::ABL1, a następnie szybkim i niezawodnym jednostopniowym przygotowaniu bibliotek sekwencjonowania do genotypowania domeny kinazy tego genu.
  4. Zestaw zawiera kompletny Master Mix w gotowej do użycia formie: Master Mix do preamplifikacji genu fuzji BCR::ABL1 oraz Master Mix do fastGEN (w tym indeksy i startery sekwencjonowania).
  5. Master Mix do preamplifikacji jest dostarczany w jednej rurce dla wszystkich próbek.
  6. Master Mix do fastGEN jest dostarczany w dwóch rurkach dla każdej próbki (Master Mix A i Master Mix B).
  7. Zestaw fastGEN ABL1 Cancer został zaprojektowany do genotypowania w domenie kinazy genu fuzji BCR::ABL1 w 8 próbkach z unikalną kombinacją indeksów w pojedynczym przebiegu sekwencjonowania.
  8. Przygotowanie biblioteki przy użyciu zestawu fastGEN ABL1 Cancer wymaga jedynie dodania cDNA do reakcji preamplifikacji qPCR, a następnie dodania jej produktu do konkretnego Master Mixu fastGEN i analizy przy użyciu termocyklera w czasie rzeczywistym. Master Mix do preamplifikacji jest dostarczany w zestawie.

Wszystkie zestawy fastGEN można pulować ze sobą.

Producent: BioVendor (Czechy)

Produkt do profesjonalnego użycia.