Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
fastGEN TERT NGS Cancer kit BioVendor

fastGEN TERT NGS Cancer kit BioVendor

Numer katalogowy:RDNGS0008
Certyfikaty:RUO
Kompatybilność:Illumina MiniSeq, MiSeq, NovaSeq, NextSeq
Detekcja:variant C228T, variant C250T

Zestaw BioVendor fastGEN TERT Cancer został opracowany w celu szybkiego przygotowania biblioteki sekwencjonowania niezbędnej do genotypowania genu TERT przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Genotypowanie przy użyciu zestawu fastGEN TERT Cancer umożliwia analizę regionu promotora genu TERT, wariant C228T oraz wariant C250T. Materiałem wejściowym do przygotowania biblioteki sekwencjonowania jest izolowane DNA.

Zestaw fastGEN TERT Cancer został opracowany do określenia klinicznie istotnego statusu mutacji w genie TERT przy użyciu sekwencjonowania nowej generacji (NGS). Najpierw krótkie amplicony są uzyskiwane poprzez pojedynczą reakcję PCR z hybrydowymi starterami z oznaczeniami, w której amplifikowane są sekwencje o długości do 212 par zasad. Następnie następuje sekwencjonowanie o wysokim pokryciu. Użycie krótkich ampliconów zwiększa amplifikowalność DNA i wydajność diagnostyczną. Master Mixy są dostarczane w gotowej do użycia formie, co zmniejsza całkowity czas i ryzyko błędu.

Cechy zestawu

  1. Całkowity czas przygotowania jest krótszy niż 3 godziny, w tym mniej niż 30 minut czasu praktycznego.
  2. Technologia opiera się na szybkim i niezawodnym jednostopniowym przygotowaniu bibliotek sekwencjonowania do genotypowania markera nowotworowego TERT.
  3. Zestaw zawiera kompletny Master Mix, w tym indeksy dostarczone w gotowej do użycia formie oraz startery sekwencjonowania.
  4. Zestaw fastGEN TERT Cancer został zaprojektowany do genotypowania genu TERT w 16 próbkach z unikalną kombinacją indeksów w pojedynczym przebiegu sekwencjonowania.
  5. W procedurze zestawu fastGEN TERT Cancer wymagane jest jedynie proste dodanie izolowanego DNA do Master Mixu i analiza w termocyklerze w czasie rzeczywistym.

Wszystkie zestawy fastGEN można polować ze sobą.

Producent: BioVendor (Czechy)

Produkt do profesjonalnego użycia.