Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb HEMO GPIa

gb HEMO GPIa

Numer katalogowy:3211; 3211-025
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:ABI 7300 (ABI); ABI 7500/7500 Fast (ABI); AriaMx (Agilent Technologies); CFX96/96Touch (Bio-Rad); iCycler iQ5 (Bio-Rad); Light Cycler 480/Cobas z480 (Roche Diagnostics); MIC (BMS); RG 3000 (Corbett Research); RG 6000/Q (Corbett Research/Qiagen).
Detekcja:FAM; HEX

Zestaw do diagnostyki in vitro, przeznaczony do wykrywania mutacji C807T w genie GPIa w ludzkim genomowym DNA. Wykrywanie opiera się na reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) przy użyciu sond znakowanych fluorescencyjnie (dyskryminacja alleli).

Glikoproteina płytkowa GPIa tworzy kompleks GPIa/IIa z glikoproteiną GPIIa na powierzchni płytek krwi. Jednonukleotydowa mutacja C807T jest jednym z „cichych” polimorfizmów, które nie powodują zmiany sekwencji aminokwasowej. Jednak obecność zmutowanej formy zwiększa ekspresję genu.

Zarówno heterozygoty, jak i homozygoty, nosiciele zmutowanego allelu, mają dwukrotnie więcej receptorów na powierzchni płytek krwi w porównaniu z homozygotami typu dzikiego, co powoduje zwiększoną adhezję trombocytów do kolagenu typu 1. W warunkach dużego naprężenia ścinającego w łożysku tętniczym zwiększona adhezja trombocytów ma potencjał trombogenny. Zarówno heterozygotyczne, jak i homozygotyczne nosicielstwo zmutowanego allelu jest uważane za łagodny czynnik ryzyka zawału mięśnia sercowego i udaru mózgu u osób młodszych.

Parametry zestawu diagnostycznego PCR w czasie rzeczywistym:

  • gotowy do użycia;
  • stężenie próbki 1-100 ng/µl;
  • włączone kontrole pozytywne i negatywne;
  • identyczny profil amplifikacji jak zestawy gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM.