Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
ihcDirect CK20 Ab

ihcDirect CK20 Ab

Kategoria:IHC - 10 minut
Numer katalogowy:K32032
Certyfikaty:IVD

ihcDirect CK20 Ab przeciwciaÅ‚o to jest przeznaczone do użytku laboratoryjnego w celu jakoÅ›ciowej identyfikacji pod mikroskopem Å›wietlnym obecnoÅ›ci CK20 w skrawkach utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie (FFPE) i / lub tkankach mrożonych za pomocÄ… reakcji immunohistochemicznych (IHC). PrzeciwciaÅ‚o to pozwaÅ‚a wybarwić komórki prawidÅ‚owe i zmienione chorobowo nabÅ‚onka żoÅ‚Ä…dka i jelit, komórki nabÅ‚onka dróg moczowych i komórki Merkela. PrzeciwciaÅ‚o to jest szczególnie istotne w klasyfikacji raków pochodzÄ…cych z tych typów komórek.

KlinicznÄ… interpretacjÄ™ jakiegokolwiek barwienia lub jego braku należy uzupeÅ‚nić badaniami morfologicznymi z użyciem odpowiednich kontroli i należy jÄ… ocenić w kontekÅ›cie historii choroby pacjenta oraz innych testów diagnostycznych i odpowiednich kontroli zinterpretowanych przez wykwalifikowanego patologa i / lub lekarza.

Ten koniugat został wstępnie rozcieńczony i zoptymalizowany do użytku IHC bez dalszego rozcieńczania.

Producent: NOVODIAX