Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb GENETIC A1AT CE IVD

gb GENETIC A1AT CE IVD

Numer katalogowy:3251-025, 3251-050
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:ABI 7500/7500 FAST, CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, RG 3000, Quant Studio, inne
Detekcja:PI*S i PI*Z w genie alfa 1 antytrypsyny A1AT

gb GENETIC A1AT to zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do wykrywania mutacji PI*S i PI*Z w genie alfa 1 antytrypsyny w ludzkim genomowym DNA. Detekcja opiera siÄ™ na reakcji Å‚aÅ„cuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) przy użyciu sond znakowanych fluorescencyjnie (dyskryminacja alleli). Alfa-1-antytrypsyna (A1AT) jest jednym z inhibitorów proteazy serynowej (SERPIN), który sÅ‚uży jako inhibitor elastazy neutrofilowej w pÅ‚ucach. Mutacje w genie A1AT prowadzÄ… do zmian w strukturach biaÅ‚ek i utraty ich funkcji. Niedobór alfa-1-antytrypsyny jest zwiÄ…zany z chorobami pÅ‚uc, takimi jak przewlekÅ‚a obturacyjna choroba pÅ‚uc (POChP).
GÅ‚ównymi czynnikami ryzyka POChP sÄ… palenie tytoniu, praca w zapylonych warunkach lub powtarzajÄ…ce siÄ™ infekcje dróg oddechowych. Niedobór A1AT może powodować choroby wÄ…troby (zapalenie wÄ…troby, marskość wÄ…troby) zarówno u noworodków, jak i u dorosÅ‚ych. NajczÄ™stszymi mutacjami powodujÄ…cymi niedobór alfa-1-antytrypsyny sÄ… PI*S i PI*Z. Mutacja PI*S jest spowodowana substytucjÄ… E264V i powoduje stopniowe obniżenie poziomu biaÅ‚ka. Mutacja PI*Z jest spowodowana substytucjÄ… E342K i powoduje znaczÄ…ce obniżenie poziomu A1AT w surowicy krwi.

Parametry zestawu diagnostycznego

  • gotowy do użycia test
  • stężenie próbki 1-100 ng / µl
  • zawiera kontrole pozytywne i negatywne
  • wykrywanie w kanaÅ‚ach FAM i HEX
  • identyczny profil temperaturowy z innymi zestawami gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM umożliwia procesowanie próbek na tej samej pÅ‚ytce

Producent: Generi Biotech