Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb GENETIC A1AT CE IVD

gb GENETIC A1AT CE IVD

Numer katalogowy:3251-025, 3251-050
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:ABI 7500/7500 FAST, CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, RG 3000, Quant Studio, inne
Detekcja:PI*S i PI*Z w genie alfa 1 antytrypsyny A1AT

gb GENETIC A1AT to zestaw do diagnostyki in vitro przeznaczony do wykrywania mutacji PI*S i PI*Z w genie alfa 1 antytrypsyny w ludzkim genomowym DNA. Detekcja opiera się na reakcji łańcuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) przy użyciu sond znakowanych fluorescencyjnie (dyskryminacja alleli). Alfa-1-antytrypsyna (A1AT) jest jednym z inhibitorów proteazy serynowej (SERPIN), który służy jako inhibitor elastazy neutrofilowej w płucach. Mutacje w genie A1AT prowadzą do zmian w strukturach białek i utraty ich funkcji. Niedobór alfa-1-antytrypsyny jest związany z chorobami płuc, takimi jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).
Głównymi czynnikami ryzyka POChP są palenie tytoniu, praca w zapylonych warunkach lub powtarzające się infekcje dróg oddechowych. Niedobór A1AT może powodować choroby wątroby (zapalenie oraz marskość wątroby) zarówno u noworodków, jak i u dorosłych. Najczęstszymi mutacjami powodującymi niedobór alfa-1-antytrypsyny są PI*S i PI*Z. Mutacja PI*S jest spowodowana substytucją E264V i powoduje stopniowe obniżenie poziomu białka. Mutacja PI*Z jest spowodowana substytucją E342K i powoduje znaczące obniżenie poziomu A1AT w surowicy krwi.

Parametry zestawu diagnostycznego

  • gotowy do użycia
  • stężenie próbki 1-100 ng / µl
  • zawiera kontrole pozytywne i negatywne
  • wykrywanie w kanałach FAM i HEX
  • identyczny profil temperaturowy z innymi zestawami gb HEMO, gb GENETIC, gb PHARM umożliwia procesowanie próbek na tej samej płytce
  • producent Generi Biotech