Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
gb HEMO PAI 4G/5G

gb HEMO PAI 4G/5G

Numer katalogowy:3204-025, 3204-100
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:ABI 7500/7500 FAST, CFX96/96TOUCH, Light Cycler 480,Cobas Z480, RG 3000, Quant Studio, inne
Detekcja:mutacja 4G/5G w genie PAI

Zestaw gb HEMO PAI przeznaczony jest do wykrywania mutacji 4G/5G w genie promotorowym PAI1 w ludzkim genomowym DNA. Detekcja opiera siÄ™ na reakcji Å‚aÅ„cuchowej polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) z użyciem sond znakowanych fluorescencyjnie (dyskryminacja alleli). PAI1 (inhibitor aktywatora plazminogenu 1) należy do grupy proteaz serynowych i jest wytwarzany przez komórki Å›ródbÅ‚onka, fibroblasty i hepotycyty. GÅ‚ównÄ… funkcjÄ… PAI1 jest hamowanie tkankowych i podobnych do kinazy moczowej aktywatorów plazminogenu. Te aktywatory wzmacniajÄ… fibrynolizÄ™ poprzez aktywacjÄ™ plazminogenu. Polimorfizm 4G / 5G skutkuje zwiÄ™kszonÄ… aktywnoÅ›ciÄ… transkrypcyjnÄ… genu PAI1. PodstawÄ… mutacji jest insercja lub delecja nukleotydu guaniny (G) w pozycji 675 w regionie promotora genu. Allel 4G jest zwiÄ…zany ze wzrostem ekspresji genu PAI1, co skutkuje niższÄ… fibrynolizÄ…. U homozygot 4G poziom ekspresji genu PAI1 jest nawet o 25% wyższy w porównaniu do homozygot 5G. W poÅ‚Ä…czeniu z innymi mutacjami zakrzepowymi (F5 Leiden) allel 4G jest uważany za czynnik ryzyka rozwoju zakrzepicy.