Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Genvinset® Factor V G1691A

Genvinset® Factor V G1691A

Numer katalogowy:GVS-FV-48
Certyfikaty:CE-IVD
Kompatybilność:System PCR w czasie rzeczywistym 7500, CFX Opus 96, QuantStudio 5 DX, Rotor-Gene Q
Detekcja:Mutacja G1691A

Czynnik V Leiden jest wariantem czynnika V ludzkiego krzepnięcia. Odgrywa ważną rolę w kaskadzie krzepnięcia. Mutacja G1691A jest najczęstszym dziedzicznym zaburzeniem nadkrzepliwości wśród Europejczyków. Jego rozpowszechnienie waha się od 1% do 13%, w zależności od położenia geograficznego i pochodzenia etnicznego.

Genvinset® Factor V G1691A to półautomatyczny zestaw do jakościowego wykrywania in vitro mutacji G1691A (NCBI dbSNP rs6025; NM_000130.5:c.1601G>A) w genie czynnika V ( FV ) (OMIM: 612309) związanym z ryzykiem trombofilii, w genomowym DNA wyekstrahowanym z krwi pełnej przy użyciu technologii Real Time PCR z użyciem specyficznych sond TaqMan®.

Producent: BDR (BLACKHILLS DIAGNOSTIC RESOURCES)